in

IKRAM KO KAUSAR

*NASARA WRITERS ASSOCIATION*

___________________________________

   {{ *_Nasara abin so ga kowa, domin marubuta da cigaban rubutu, alÆ™alaminmu Æ´ancinmu._* }}

___________________________________

https://www.facebook.com/103637491942644/